reach

Over de reach pagina

REACH: A regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

Laatste update:
20 mei 2018

Over de beheerder

REACH: de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

Contact met de beheerder